Giga 6500 Cartridge – Freeze Blackcurrant

140.000 

*Đây chỉ là hộp mực, không bao gồm Pin Giga *
*Hộp mực chỉ tương thích với Pin Giga*

In Stock

Danh mục: