Giga 6500 Battery Cube – Black Cube

100.000 

*Đây chỉ là pin, không bao gồm hộp Giga*
*Pin này chỉ tương thích với Giga Cartridge*

In Stock

Danh mục: ,