Extra Mint

110.000 

*Pod chỉ tương thích với thiết bị SP2S II*
Bạc hà là một từ không cần giới thiệu. Luôn gắn liền với cảm giác tươi mát và bạc hà. Hãy thử thêm bạc hà của chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu có mùi thơm tươi mát!

In Stock

Danh mục: